Interview 1


Back to articles - English Version

KATE RYAN ZONDER AIR

Uit: Maks! 22, december 2002

 

Ze debuteerde als tiener in het café van haar ouders en breekt nu met singles zoals Scream for More, U R (My love) en Désenchantée binnen in de hitlijsten van Europa, Amerika en Zuid-Afrika. Was ze vroeger vooral met gitaar en piano in de weer, nu vult Kate Ryan -alias Katrien Verbeeck (22) uit Meerhout- het podium met een mengeling van dance, ballads en pop.

MAKS!: «Waar word je met open armen ontvangen, waar jouwen ze je uit?»

Kate Ryan: «Vooral uit Frankrijk komen fantastische reacties. Maar ik kreeg ook al koude douches zoals die keer in Nederland toen ik om vier uur 's nachts moest optreden. Velen waren dronken en begonnen met bier te gooien. Bij de derde pint ben ik gaan lopen. Ik sta voor een optreden gelukkig nooit te daveren van de zenuwen. Onlangs trad ik in het voorprogramma van André Hazes voor 35.000 mensen op, en toen de val van de Berlijnse muur werd herdacht, heb ik zelfs voor een miljoen mensen gezongen. Af en toe moet je wel stoom aflaten. Dan kruip ik met een groot pak frieten in de zetel en kijk naar een film.»

MAKS!: «Je hebt verkoop en etalage gestudeerd. Was je een voorbeeldige leerlinge?»

Kate Ryan: «Ik was een grote deugniet en een onvermoeibare speelvogel. Vooral op internaat stak ik van alles uit. Ook de refter was een gevarenzone. Zo herinner ik me dat ik het eten zo vies vond dat ik plastic zakjes in mijn mouwen verborg om de stinkende worsten en de vettige patatten in weg te moffelen. Zelfs nu kan ik het schoolreglement nog uit het hoofd opzeggen. Vanaf het derde middelbaar werd ik braver omdat ik me beter voelde op school. Vooral de creatieve vakken vond ik tof, al zat ik ook graag in de wiskundeles. Dat kwam doordat de leerkracht enthousiast les gaf. Na het middelbaar ging ik juweelontwerp studeren, opnieuw een creatieve richting dus. Mijn hoger onderwijs heb ik onderbroken omdat mijn mama ziek werd en ik voor haar en mijn broertje wou zorgen. Vandaag kan ik mijn creativiteit kwijt in mijn muziek.»

MAKS!: «Ben je echt blond?»

Kate Ryan: «Mijn natuurlijke kleur is donkerder. 't Is toch niet omdat ze zeggen dat blondjes dom zijn, dat ik mij daar iets moet van aantrekken? Het is een vooroordeel dat nooit werd bewezen. Het is een even groot cliché om te beweren dat artiesten niet zelf zingen op hun platen. Over mij ging dat verhaal ook de ronde. Dat heb ik met mijn TMF-award voor Beste Zangeres wel fijn ontkracht. Je kan aan roddels maar beter geen geloof hechten.»

MAKS!: «Naar wie kijk je op?»

Kate Ryan: «Madonna is mijn voorbeeld. Ze begon als jong meisje en is sindsdien nooit meer uit de hitparades geweest. Niet alleen haar muziek en songs, maar ook haar looks zetten telkens weer de trend. Haar persoonlijkheid spreekt me aan: zelfbewust, spontaan en vriendelijk. Zo wil ik ook zijn. Ik treed op voor duizenden mensen, stond zes weken op nummer 1, heb de Donna- en de TMF-award gekregen en probeer met mijn voeten op de grond te blijven. Mijn familie en vrienden zullen het mij zeker zeggen als ik begin te zweven.»

MAKS!: «Stel dat je kan reïncarneren. Als wie of wat kom je terug?»

Kate Ryan: «Als beroemde acteur of actrice. Het lijkt me wel wat om in een actiefilm of thriller de slechterik te spelen. Toen ik nog op school zat, vonden leerkrachten dat ik goed acteerde. Meestal zeiden ze dat niet om mij te vleien want ze hielden niet van mijn leerkracht-imitaties.»

 

ENGLISH TRANSLATION


-December 2002-
When she was a teenager she performed in her parent's cafe, but now she's breaking through the European, American and South-African charts with hits like 'Scream for More', 'U R' en 'Désenchantée'. Kate Ryan -aka Katrien Verbeeck (22) from Meerhout- who used to play the piano and guitar in her younger years, stands on stage now with mixes of dance, ballads and pop.MAKS!: «Where do you get a warm welcome and where do you get hooted at?»

Kate Ryan: «Especially the French responses are great. But I also had some bad experiences like that time in The Netherlands when I got on stage at 4am. A lot of people in the audience were drunk by that time and they were throwing beer. When the 3rd beer came flying by, I decided to leave the stage. Luckely I'm never too nervous before I get on stage. I was in the program of André Hazes once and had to perform for 35.000 people, and during the Fall of the Berlin Wall Memorial, I even got to sing in front of 1 million people. But sometimes you need to let some steam off. So sometimes I go and sit in my couch with a big bag of fries and watch a movie.»

MAKS!: «You studied sales and display presentation. Were you a good student?»

Kate Ryan: «Especially when I was in boarding school, I used to be a little rascal. The cafetaria was one of the danger zones. I remember disliking the food so much that I put the smelly sausages and greasy patatoes into little plastic bags that I hid in my sleeves. Even now I still know the school regulations by heart. From the 3rd year of highschool on I got to be a bit more obedient, since I felt more comfortable being there. I really loved the creative courses, eventhough I liked taking the maths class too because the teacher had an infectious enthousiasm. After high school, I went on to study Jewellery Design. But I quit those when my mother became ill and I wanted to take care of her and my brother. Nowadays I can put my creativity into my music.»

MAKS!: «Are you a real blonde ?»

Kate Ryan: «My natural colour is a bit darker. They say that blondes aren't really clever, but I don't care about that. It is a prejudice that has never been proven. People also presume that artists don't sing on their own tracks. They thought the same about me, but when I won the TMF-award for Best Female Singer I proved them wrong. So you better don't believe all they say.»

MAKS!: «Who are your idols?»

Kate Ryan: «Madonna is my great idol. Since she started her singing career as a young girl, she never left the charts. She's able to start new trends not only with her music and songs, but also with her looks. I find her personality very appealing: she's self-conscious, spontaneous en she seems to be a nice person. I want to be like that too. I do my performances in front of thousands of people, my songs were inthe number 1 spot for 6 weeks, I won the Donna- and the TMF award, but I try to stay with my feet on the ground. My family and friends would certainly tell me if I'd start to lose grip.»

MAKS!: «If you would reïncarnate, as who or what would you come back in a next life?»

Kate Ryan: «As a famous actor or actress. I would love to play the bad guy in a thriller or action movie. When I was still in school, the teachers said I was very good in acting. They probably didn't say that to flatter me, because they didn't actually love my teacher-impressionations.»